Производство на всички видове бетонови изделия, полимерни керемиди и капаци

Бетонови изделия "Вибрострой 99"-Монтана
 • Бетонни блокчета
 • Плочки
 • Бордюри
 • Колове
 • Оградни пана
 • Полимерни керемиди и капаци
 • Пейки
 • Колонни тела
 • Капаци
 • Облицовки
 • Паркинг елементи
 • Облицовки за стъпала
 • Армирани решетки
 • Конуси
 • Кошчета
 • Кашпи
 • Улеи

Други бетонни изделия

"Иван Василев - Вибрострой 99" - гр.Монтана предлага различни видове бетонови изделия като улеи, армирани решетки, конуси и кошчета, кашпи и стъпки, пейки, чешми и шадраввани, щурцове и облицовки за стъпала.

Облицовки за стъпала

Стъпало
Стъпало 30x25x3.5 см

Размери: 30x25x3.5 см

Чело
Чело 25х17 см

Размери: 25х17 см

Общ изглед
Облицовка за стъпала

 

Улеи

Малък улей
Малък улей 25x15x6 см

Размери: 25x15x6 см

Среден улей
Среден улей 35x25x8 см

Размери: 35х25х8 см

Дълбок улей
Дълбок улей 50x17x14 см

Размери: 50х17x14 см

 

Скатен улей
Скатен улей трапецовиден
Трапецовиден

 

Армирани решетки

Армирана решетка
Армирана решетка 43х39х5 см

Размери: 43x39x5 см

Армирана решетка
Армирана решетка 40х30х8 см

Размери: 40х30х8 см

Армирана решетка
Армирана решетка 50х50х6 см

Размери: 50х50x6 см

 

Армирана решетка
Армирана решетка 40х40х6 см

Размери: 40х40x6 см

 

Други

Топка за заграждения
Топка за заграждения
Конус за заграждения
Конус за заграждения
Конус за заграждения 2
Конус за заграждения

 

Кошче за смет
Кошче за смет
Палма
Палма
Лъв
Лъв

 

Плочка за стълбищни площадки
Плочка за стълбищни площадки 25х12х3.5 см
Размери: 25х12х3.5 см
Стъпки
Стъпки
Щурцове на врати
Щурцове на врати

 

Чешма
Чешма
Чешма
Чешма
Шадраван
Шадраван

 

Клекало
Клекало
Корито
Корито

 

Пейки

Пейка с облегалки
Пейка с облегалки
Пейка без облегалки
Пейка без облегалки
Пейка без облегалки 2
Пейка без облегалки

 

Кашпи за цветя

Кашпи за цветя
Кашпи за цветя
Кашпи за цветя
Кашпи за цветя
Кашпи за цветя
Кашпи за цветя

 

Кашпи за цветя
Кашпи за цветя
Кашпи за цветя
Кашпи за цветя
Кашпи за цветя
Кашпи за цветя

 

Малка кръгла кашпа
Малка кръгла кашпа за цветя
Малка правоъгълна кашпа
Малка правоъгълна кашпа за цветя
Средна кръгла кашпа
Средна кръгла кашпа за цветя

 

Елипса
Кашпа за цветя Елипса
Бъбрек
Кашпа за цветя Бъбрек
Гърне
Кашпа за цветя Гърне

 

Ботуш
Кашпа за цветя Ботуш
Пънче
Кашпа за цветя Пънче
Кошница
Кашпа за цветя Кошница

 

"Вибрострой 99" ЕТ не поддържа складови наличности от изброените бетонови изделия. Произвеждат се по заявка на клиента.